Hoe BOMA er in slaagt een integraal zicht te hebben op hun reinigingsmachines

BOMA ontwikkelt al meer dan veertig jaar schoonmaakmaterialen, reinigingsproducten en -machines in de Benelux en Frankrijk. Innoverend ondernemerschap is hun stokpaardje en ze verenigen hun degelijk schoonmaakmateriaal graag met een goede klantenservice. Samen met Sensolus, breidt BOMA hun bestaande data set omtrent hun materiaal uit om de real-time locatie en het al dan niet correct gebruik van schoonmaakmateriaal en reinigingsmachines te detecteren.

Voor het implementeren van Sensolus, was er bij BOMA geen specifieke oplossing om hun reinigingsmachines te traceren. Iedere machine is uitgerust met een serienummer waarmee ze historische data kunnen verzamelen. Hiernaast lieten service contracten met klanten toe de machines nu en dan te controleren. Wat er voor BOMA mist in dit verhaal is de real-time locatie en gebruiksdata van de machines. Waar bevindt een machine zich precies? En wanneer heeft deze zich bewogen naar een andere site?

De verschillende schoonmaakmerken waar BOMA mee samenwerkt, kwamen keer op keer op de proppen met advertenties voor het tracken van hun machines. Voor het IT team was dit een goede trigger om deze verschillende oplossingen in detail te bekijken. Naast een hoog prijskaartje betekenden deze individuele oplossingen per schoonmaakmerk ook gefragmenteerde data. Iets wat BOMA net wil vermijden.

Waarom Sensolus een goeie fit is

Het IT team gaat op zoek naar verschillende alternatieven en botst zo op Sensolus. BOMA’s voornaamste redenen om voor Sensolus te kiezen, zijn de gebruiksvriendelijke interface, de gemakkelijke integratie tussen hun bestaande database en onze oplossing en het feit dat er geen bijkomende infrastructuur vereist is om van start te gaan. Een andere reden om Sensolus te kiezen volgens Stef Van Laerhoven, Manager Technical Services, is “de doelgerichte aanpak en open communicatie om samen een passende oplossing voor BOMA te vinden.”

“Wat BOMA en Sensolus een goede fit maakt, is de doelgerichte aanpak en wil om open te communniceren. We hadden duidelijk één gemeenschappelijk doel, een passende oplossing voor BOMA vinden.”
– Stef Van Laerhoven, Manager Technical Services

Transparant communiceren met klanten

“Als we een reinigingsmachine afleveren, delen we best practices met de klant zodat ze de machine optimaal kunnen benutten”, vertelt Stef. Een reinigingsmachine mag bijvoorbeeld een maximaal aantal uren aan één stuk door gebruikt worden per dag. Als je dit niet respecteert, kan de batterij garantie niet langer gegarandeerd worden. Zonder kwalitatieve data over het machinegebruik, tast BOMA hier in het donker.

Door Sensolus te gebruiken, weten ze of een machine effectief gebruikt wordt op de aanbevolen manier. Met andere woorden, ze kunnen hun klanten een betere service aanbieden door optimaal gebruik te kunnen maken van een machine en tegelijkertijd zichzelf beschermen in geval van foutief gebruik door een klant.

Real-time data verbetert efficiëntie

BOMA gebruikt Senoslus ook om te weten waar een machine zich precies bevindt. In het verleden, liep een incorrecte registratie van een reinigingsmachine of een gestolen reinigingsmachine vaak uit op een tijdrovende zoektocht om de machine terug te vinden. Vandaag de dag kunnen Stef en zijn team de locatie van een machine opvolgen in hun Sensolus account. Dit bespaart hen een hoop tijd en vermindert het risico om waardevol materiaal kwijt te raken.

Onontdekt potentieel

Dit jaar hoopt Stef het aantal waarschuwingen in het systeem uit te breiden. Hij wil graag beweging van reinigingsmachines detecteren buiten bepaalde tijdsperiodes om zo een zicht te krijgen op verdachte patronen. In totaal heeft BOMA meer dan 4500 voorraadartikelen gerelateerd aan schoonmaak en hygiëne. Op de lange termijn, willen ze de planning van het huurmateriaal in voorraad optimaliseren met Sensolus.

Doordat BOMA nu een zicht heeft op de real-time locatie en het gebruik van de reinigingsmachines, kunnen service contracten met klanten beter opgevolgd worden. Hiernaast zijn de verwachtingen van BOMA en hun klanten beter op elkaar afgestemd en worden er een hoop manuren uitgespaard door niet meer manueel te moeten zoeken naar reinigingsmachines. Stef geeft aan nog lang niet alles gezien te hebben van het Sensolus platform, wat dit jaar des te interessanter maakt voor hem en zijn team.