Hoe een IoT oplossing voor afvalbeheer je bedrijfsprocessen kan verbeteren

Leestijd: 4 minuten

487 kg afval. Dat is het gewicht aan afval dat we volgens Eurostat per persoon in 2017 voortbrachten. Dit bevat zowel afval gegenereerd door huishoudens als door bedrijven. En dan hebben we het nog niet over de kosten. Er wordt verwacht dat de kosten voor afvalbeheer zullen stijgen naar 501 miljard euro in 2020. Deze aantallen laten best een indruk na, niet? Ze laten duidelijk zien dat het dringend nodig is afval op een slimmere manier te beheren. Afvalbeheer is niet direct iets wat je associeert met IoT, AI en machine learning. Toch kunnen deze slimme technologieën de nodige veranderingen teweegbrengen in afvalbeheer. 

Als je actief bent in afvalbeheer, ben je je er waarschijnlijk goed van bewust dat 50% van je bedrijfsactiviteiten om logistiek gaan. Hoe je afval verzamelt, verplaatst en verwerkt, zijn belangrijke vragen. In deze blog post, bespreken we hoe IoT je afvalcontainers kan transformeren in slimme objecten. Verder kijken we naar de verschillende elementen van een end-to-end oplossing voor afvalbeheer en een aantal praktische toepassingen. Tot slot kijken we ook naar enkele concrete voordelen van een IoT oplossing voor afvalbeheer.

Waarom IoT nieuwe deuren kan openen in afvalbeheer 

Laat ons kort even definiëren wat we bedoelen met afvalbeheer in deze blog post. Dit artikel focust puur op afvalbeheer door bedrijven. Meer bepaald het verzamelen, transporteren, verwerken of recycleren van afval en het beheren van machines voor afvalbeheer. Het omvat al de processen en middelen nodig voor het beheren van afval.

“IoT oplossingen hebben de kracht om individuele afvalcontainers te transformeren tot een web van slimme, geconnecteerde objecten.”

Als je aan afvalcontainers en vuilnisbakken denkt, is dit niet iets wat je automatisch zal linken aan IoT. Een groot deel van afvalbeheer heeft namelijk weinig met technologie te maken. Toch hebben IoT oplossingen de kracht om individuele afvalcontainers te transformeren tot een web van slimme, geconnecteerde objecten. En dit kan handig van pas komen voor het ultieme doel van iedere afvalbeheerder: het optimaliseren van processen, kosten besparen en productiviteit aanscherpen.

Zakenman met een tablet die statistieken bekijkt

Afvalbeheerders die zowel het beheer als verwerken van afval optimaal willen organiseren, leggen steeds vaker hun focus op IoT oplossingen die intelligente GPS trackers koppelen aan logistieke platformen. Het monteren van deze trackers op afvalcontainers of vuilnisbakken geeft je cruciale informatie om processen in verband met afvalbeheer te optimaliseren. In het volgende deel zullen we uitleggen hoe een IoT oplossing voor afvalbeheer precies in elkaar zit en hoe het je de nodige informatie kan verschaffen.

Hoe IoT je afvalcontainers kan transformeren in slimme objecten

Uit welke elementen bestaat een oplossing voor afvalbeheer? Wel, dit kan variëren. In dit deel bespreken we alle mogelijke onderdelen van een end-to-end IoT oplossing. We beginnen met het meest voor de hand liggende, het fysiek zichtbare gedeelte, de afvalcontainer GPS tracker. Afhankelijk van je noden, kunnen deze GPS trackers je containers’ inhoud, locatie, gebruik, etc. meten. Al deze verzamelde data moet gecommuniceerd worden. Dit brengt ons bij het tweede element, het communicatienetwerk.

“De GPS tracker die op je afvalcontainer gemonteerd is, moet autonoom functioneren en zijn batterij zo efficiënt mogelijk inzetten.” 

Afvalcontainers hebben geen interne energiebron. Hiernaast zijn ze vaak verspreid over verschillende gebieden. De GPS tracker op de afvalcontainer moet dus autonoom functioneren en zijn batterij zo efficiënt mogelijk inzetten. Dit is waar een Low Power Wide Area Network (LPWAN) in beeld komt. Dit type netwerk is geoptimaliseerd voor energiezuinige en lange afstandscommunicatie. Het past perfect bij het industrieel inzetten van GPS trackers in het veld en connecteert de GPS tracker met de cloud.

Foto van de energiezuinige Sensolus trackers

De informatie die de GPS trackers verzamelen komt in de cloud terecht. Dit gebeurt op een veilige en betrouwbare manier. Nadat de verzamelde informatie naar de cloud overgeheveld is, kan je deze raadplegen in een web- of mobiele applicatie.

Hier komt de echte waarde van een IoT oplossing voor afvalbeheer naar boven. In de web- of mobiele applicatie kan je vanop afstand de locatie of het gebruik van je afvalcontainers beoordelen. Veelvoorkomend in een oplossing voor afvalbeheer is een kaart waarop je de afvalcontainers kan zien. Deze toont je de status, laatste activiteit, laatst gekende locatie en andere waardevolle data. Als je afvalcontainers vaak verplaatst worden tussen verschillende sites, zal de web- of mobiele applicatie ook toelaten de rotatie van je afvalcontainers te verbeteren. Als je klaar bent met het analyseren van de beschikbare data, kan je al deze informatie bundelen in gepersonaliseerde rapporten.

“In de webapplicatie komt de echte toegevoegde waarde van een IoT oplossing voor afvalbeheer naar boven, omdat je hier de locatie en het gebruik van je afvalcontainers op afstand kan beoordelen.”

Gewoonlijk bestaat een end-to-end IoT oplossing voor afvalbeheer dus uit deze elementen: De hardware, een communicatienetwerk, een cloudoplossing en een web- of mobiele applicatie. Voor een goed begrip van hoe zo’n oplossing zich in de praktijk gedraagt, kijken we naar naar enkele concrete toepassingen.

Route optimalisatie van vuilniswagens     

Een veelvoorkomende toepassing, is het optimaliseren van de routes van vuilniswagens. Vaak volgen vuilniswagens een vooraf bepaalde route waar ze niet van afwijken, ongeacht of de afvalcontainer vol is of niet. Meer en meer zie je dat men afscheid neemt van vooraf bepaalde routes en ouderwetse methoden van afvalophaling. Deze worden vervangen door afvalcontainers uitgerust met sensoren en moderne toepassingen voor afvalbeheer.

Positief aan het gebruiken van deze toepassingen is dat ophaalroutes geoptimaliseerd kunnen worden. Dit zorgt voor een daling in het aantal gereden kilometers en verbruikte brandstof. Route optimalisatie van vuilniswagens leidt dus zowel tot een hogere productiviteit als kostenbesparingen.

Het afvalniveau van vuilnisbakken meten

Deze toepassing kan gelinked worden aan de route optimalisatie van vuilniswagens. Omwille van de vooraf bepaalde routes, is het gewoonlijk niet geweten of de vuilnisbak al vol is als de ophalingsdiensten aankomen. Vuilnisbakken die met een sensor uitgerust zijn, kunnen informatie verzamelen over, onder andere, het afvalniveau in de vuilnisbak. Door zicht te hebben op het afvalniveau bij de ophaling worden inefficiënties vermeden en kunnen logistieke processen geoptimaliseerd worden.

Automatische afvalsortering 

IoT technologie kan ook helpen bij het vergemakkelijken van menselijke taken zoals afval sorteren. Afval sorteren is een taak waarbij iedereen wel eens een foutje maakt. Het Pools bedrijf Bin-e heeft hier een oplossing voor gevonden.

Ze hebben slimme vuilnisbakken ontwikkeld die zelf afval kunnen identificeren en sorteren in maximum vier verschillende categorieën (glas, papier, plastic en metaal). De vuilnisbakken drukken het afval samen en meten het afvalniveau in de bak voor iedere categorie. Afval op een slimme manier categoriseren is een trend die steeds meer opkomt. Al moet dit nog verfijnd worden om op grote schaal uit te rollen.

Beheer van afvalcontainers op klantensites

Naast de bovenstaande toepassingen, heb je ook grote afvalcontainers die voor een aantal weken bij een klant blijven. Geolocatie is cruciaal voor deze toepassing. Wanneer de klant de afvalcontainer niet langer nodig heeft, worden deze naar een site voor afvalbeheer gebracht. Hierna komen ze terug in de voorraad terecht om vervolgens weer naar een nieuwe klant te gaan. Dit proces herhaalt zich keer op keer.

Aangezien deze afvalcontainers veel roteren, kan een IoT oplossing voor afvalbeheer je helpen inzicht te krijgen in hoe de containers bewegen en waar ze zijn. Verder kan je door het uitrusten van je afvalcontainers met GPS trackers op twee oren slapen als het aankomt op rechtmatig gebruik ervan. Oplossingen zoals Sensolus maken het mogelijk meldingen op te zetten zodat je op de hoogte bent als er iets vreemds gebeurt.

De voordelen van een IoT oplossing voor afvalbeheer 

Nu dat je weet wat verschillende mogelijke toepassingen zijn van een IoT oplossing voor afvalbeheer, zullen we eens kijken naar concrete voordelen van slim afvalbeheer.

Voordelen IoT oplossing afvalbeheer - Persoon die vakjes afvinkt

  • Toegenomen efficiëntie – Weet waar je afvalcontainers zijn, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze beter kan laten roteren
  • Kostenbesparingen – Route optimalisatie en een optimale toewijzing van je afvalcontainers zullen je brandstofkosten besparen en laten je toe te anticiperen op onderhouds- en vervangingskosten
  • Weloverwogen beslissingen – Een IoT oplossing voor afvalbeheer verzamelt een enorme hoeveelheid data, wat het mogelijk maakt deze data om te zetten in weloverwogen beslissingen en procesoptimalisatie

Waarom IoT en afvalbeheer een krachtige combinatie zijn 

Wat is nu het ultieme doel van IoT oplossingen voor afvalbeheer? Het creëren van gestroomlijnde processen en transparantie. Verschillende toepassingen in het alledaagse leven tonen aan dat IoT en afvalbeheer een krachtige combinatie zijn. De inzichten die je vergaart door een IoT oplossing voor afvalbeheer maken het mogelijk bedrijfsprocessen te optimaliseren en op een duurzamere manier zaken te doen. Het wordt dringend tijd dat we afval op een slimme manier beheren. Laat afvalbeheer intelligent gebeuren en niet langer ondoordacht.

Als je interesse hebt in de ervaring die we bij Sensolus hebben op vlak van het implementeren van IoT oplossingen bij afvalverwerkingsbedrijven, neem dan gerust contact op. We delen graag meer informatie over onze oplossing voor slimmer afvalbeheer.