Op één lijn met je onderaannemers

Een goede overeenkomst met je onderaannemers is essentieel om een duurzame zakenrelatie uit te bouwen. Met de rapporteringsmogelijkheden in ons platform, kan je checken of je onderaannemers zich houden aan de contractueel vastgelegde verplichtingen. Anderzijds kunnen je eigen procedures gemonitord worden en heb je bewijs in handen om aan te tonen dat je contractuele verplichtingen naleeft.