Waarom IoT in agricultuur gelijk staat aan tijdswinst en minder stress

Leestijd: 4 minuten

Dat IoT gigantisch veel mogelijkheden te bieden heeft voor de agriculturele sector wordt mooi geïllustreerd door het IoF2020 project. Dit grootschalig project gesubsidieerd door de Europese Commissie toont aan dat alles in deze sector, of het nu gaat om vee of landbouwmachines, omgezet kan worden in een slim web van geconnecteerde objecten. Objecten die gevoelig zijn voor de context en op afstand beheerd kunnen worden.

Deze blog post kijkt naar de voordelen van IoT gebruik, meer specifiek autonome trackers, in de agricultuur. Verder heeft dit project aangetoond dat IoT innovatie en een meer democratische toegang tot data kan stimuleren. De bevindingen die we hier bespreken, maken deel uit van ons onderzoek voor IoF2020. Hiervoor werken we samen met ILVO, het Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek.

Weet altijd waar je vee zich bevindt

In de agriculturele sector werken tracking systemen vaak op basis van satelliet en is er bijkomende infrastructuur nodig. Neem bijvoorbeeld RFID. Dit werkt goed als je wil weten hoeveel vee binnen in een stal zit maar niet als je wil weten hoeveel vee buiten aan het grazen is. De meeste boeren willen echter ook weten hoe het met hun vee gaat wanneer ze buiten zijn en waar ze zich bevinden.

Als test case voor het IoF2020 project, werden zeventig koeien van de boerderij Saeftingherhof uitgerust met autonome trackers. Saeftingerhof ligt op de grens tussen België en Nederland bij een rivierdelta waar geulen zich in het gebied vertakken. Deze stromen dagelijks vol met het water van de Schelde. Laat ons eens wat meer in detail naar deze test case kijken.

Je vee tracken om op een slimme manier te boeren

Besteed significant minder tijd aan het zoeken naar vee

Zonder tracking oplossing, kostte het de boer van Saeftingherhof ongeveer drie uur om te bepalen waar zijn vee was. De enige manier waarop hij dit kon doen, was door rond te lopen op zijn land, een tijdrovende bezigheid.

Door zijn vee uit te rusten met autonome trackers, is de benodigde tijd om zijn vee te lokaliseren significant gedaald. Wat dan weer leidt tot een beter tijdsbeheer.

Ontvang notificaties wanneer je vee hun welzijn in gevaar is

Zoals reeds vermeld, zonder een tracking oplossing is een boer nooit helemaal op de hoogte van het welzijn van zijn dieren. Niet wetende hoe je dieren eraan toe zijn, creëert behoorlijk wat onzekerheid en stress.

Met een oplossing hiervoor weet je op ieder moment waar een dier zich bevindt. Iedere keer als hier een afwijking gedetecteerd wordt, zal je automatisch een mail ontvangen. De boer van Saeftingherhof gaf aan dat dit zijn stress enorm doet dalen.

Verlies niet langer kostbaar vee

Voor boeren die natuurlijk grazen toepassen, is het verliezen van vee één van de vele uitdagingen waarmee ze jaarlijks geconfronteerd worden. De boer van Saeftingherhof verloor minstens twee koeien per jaar omdat ze vast kwamen te zitten in een geul en stierven.

Tijdens de testperiode met de trackers, slaagde de boer erin twee koeien, die vast kwamen te zitten in een geul, te redden van de dood. De boer ontdekte deze dieren in nood omdat hij notificaties kreeg over hun gebrek aan beweging en hun exacte locatie.

Als je weet dat de gemiddelde koe tweeduizend vijfhonderd euro kost, is dit een teruggewonnen verlies van ongeveer vijfduizend euro. Het redden van deze koeien is een enorme winst ten opzichte van de relatief kleine investering in trackers.

Mogelijkheden naast het tracken van vee

Het tracken van je vee is niet de enige mogelijkheid van Sensolus trackers in de agricultuur. Om altijd te weten waar je landbouwmachines zijn en hoe ze gebruikt worden, kan je deze ook uitrusten met autonome trackers.

Door te weten hoe en wanneer je landbouwmachines gebruikt worden, kan je de toewijzing van je machines optimaliseren en ongebruikt materiaal identificeren. Hiernaast kan je onderhoud plannen op precies het goede moment, waardoor je onnodige kosten vermijdt.

Zoals deze test case goed illustreert, kan IoT in de agricultuur boeren ondersteunen. Door simpelweg autonome trackers te installeren, heb je als individu toegang tot data en ben je niet langer afhankelijk van andere organisaties of foutengevoelige methodes. Met andere woorden, als boer kan je zo het meeste uit je tijd halen en je efficiëntie verhogen.

Heb jij interesse in het efficiënt en accuraat tracken van je vee of landbouwmachines? Vraag dan hier een demo aan.

Over ILVO

 

 

 

ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek verricht multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek gericht op duurzame landbouw en visserij in economisch, ecologisch en maatschappelijk perspectief. Gebaseerd op dit onderzoek, bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en agrarisch plattelandsbeleid.

Over Inagro

 

 

 

Innovatie, diversificatie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden voor Inagro’s praktijkgericht onderzoek op maat van de land- en tuinbouwer. Met advies en persoonlijke begeleiding helpen we landbouwers in de uitbouw van hun bedrijf. Met onderzoek naar nieuwe teelten en nieuwe technieken is Inagro een innoverende kracht in de sector.

Over IoF2020

 

 

 

Lees hier meer over het IoF2020 project.

IoF2020 verkreeg funding via het onderzoeks- en innovatieprogramma Union’s Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 731884.