Waarom SUEZ België Sensolus koos om de hoogste ROI op hun aanhangwagens te garanderen

Wereldwijd is SUEZ gekend omwille van hun oplossingen voor water- en afvalbeheer. De Belgische tak van het bedrijf gebruikt Sensolus trackers om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. In dit artikel kijken we hoe SUEZ Recycling & recovery Belgium onnodige investeringen vermijdt door de exacte ingebruikname van hun aanhangwagens na te gaan en hun gebruik van aanhangwagens te optimaliseren. 

Overbodige investeringen in aanhangwagens

“We hadden al een fleet management systeem voor we met Sensolus in zee gingen”, vertelt Wim, Data Management Analyst bij SUEZ Recycling & recovery Belgium. Dit systeem voorziet data over alle voertuigen van SUEZ Recycling & recovery Belgium en houdt de bestellingen bij.

De moeilijkheid in hun ERP systeem is dat zowel een vrachtwagen met een aanhangwagen als een vrachtwagen zonder aanhangwagen als een bestelling gemarkeerd wordt. Met andere woorden, dit maakt het onmogelijk om op basis van de bestellingen te weten of een aanhangwagen al dan niet gebruikt wordt.

De logistieke afdeling wilde dus graag extra aanhangwagens en ging hiervoor bij Procurement te rade. “Er werd in nieuwe aanhangwagens geïnvesteerd maar tegelijkertijd wisten we dat de inzet ervan optimaler kon”, legt Wim uit.

“In het verleden meldde Procurement vaak dat er nood was aan nieuwe aanhangwagens. Omdat we geen afdoend systeem hadden om na te gaan of de bestaande aanhangwagens optimaal ingezet werden, bestelden we ze. Tegelijkertijd wisten we dat het beter kon.”
–  Wim Neckebroek, Data Management Analyst bij SUEZ Recycling & recovery Belgium

SUEZ Recycling & recovery Belgium worstelde dus met het vinden van een ideale oplossing voor de inzet van transportmiddelen voor hun afvalcontainers. Een afvalcontainer kan namelijk getransporteerd worden op een vrachtwagen of aanhangwagen. Voor langere afstanden is een aanhangwagen handiger omdat er dan telkens twee afvalcontainers meegenomen kunnen worden. Om dit beter te organiseren, koos Wim uiteindelijk voor Sensolus trackers voor hun aanhangwagens.

Waarom Sensolus een goeie fit is

Voor Wim met Sensolus in aanraking kwam, was hij al op zoek naar een asset tracking oplossing. Wim zegt dat hij “vooral bij traditionele tracking oplossingen uitkwam die een externe energiebron nodig hebben.” Dit paste niet bij wat hij zocht en dreef ook aanzienlijk de kosten op omdat er aanpassingen aan de vrachtwagens vereist waren om de connectie op te zetten.

Op een bepaald moment wordt Wim benaderd door een andere Europese Sensolus klant. Ze laten hem weten dat ze Sensolus trackers gebruiken om duizenden van hun afvalcontainers op te volgen. “Dit is hoe we met het testen van Sensolus begonnen en hun uiteindelijk kozen vanwege de goeie fit met onze use case en correcte kostprijs”, vertelt Wim.

“Nadat we van een andere Europese Sensolus klant te horen kregen dat zij duizenden afvalcontainers traceren met Sensolus GPS trackers, startten we ook met testen. De goeie fit met onze use case en correcte kostprijs gaven voor ons de doorslag.”

Het installeren van de trackers gebeurde heel snel. SUEZ Recycling & recovery Belgium is actief in het hele land. Ze kozen er dus voor iedere verantwoordelijke van de technische dienst op een specifieke site de trackers te laten installeren. Momenteel zijn er tachtig aanhangwagens in regio Vlaanderen en Brussel uitgerust met trackers. Na de installatie, heeft Wim de mogelijkheden van de Sensolus webapplicatie verder uitgelegd aan de Logistieke Managers.

Inzichten voor het maximaal benutten van aanhangwagens

Weten hoelang een aanhangwagen gebruikt wordt in een bepaalde tijdsperiode is cruciaal voor SUEZ Recycling & recovery Belgium. Met deze informatie kunnen ze makkelijk de bezettingsgraad van hun aanhangwagens bepalen. “We moeten niet weten wanneer een aanhangwagen exact gereden heeft, het is wel belangrijk te weten hoelang de aanhangwagens ingezet zijn”, licht Wim toe.

“Om tot een optimale inzet van onze aanhangwagens te komen, is het cruciaal om te weten hoelang ze in gebruik zijn geweest. Met Sensolus kunnen we makkelijk de bezettingsgraad van onze aanhangwagens bepalen.” 

Het uitrusten van hun aanhangwagens met trackers geeft SUEZ Recycling & recovery Belgium dus de mogelijkheid het gebruik ervan in het veld te optimaliseren. Met andere woorden, het geeft ze de mogelijkheid afval op een snellere manier op te halen.

Afwijkingen detecteren in werkprocessen

Zoals hierboven al vermeld, had SUEZ Recycling & recovery Belgium moeite om te weten hoelang hun aanhangwagens in gebruik waren. Door Sensolus hebben ze inzicht in zowel de locatie als het gebruik van hun aanhangwagens. Zo kunnen ze efficiënter tegemoet komen aan de bestellingen van klanten.

Tegelijkertijd hebben ze ook meldingen opgezet om te weten wanneer aanhangwagens te lang stilstaan. Het opzetten van deze meldingen is een voordeel dat ze gaandeweg ontdekt hebben. De ernst van meldingen kan je zelf aangeven, zodat je weet wanneer er onmiddellijke actie vereist is als een melding zich voordoet.

“De opzet van meldingen biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst. Zeker als we kijken naar containers met bijvoorbeeld gevaarlijk afval”, voegt Wim toe. Het zou SUEZ Recycling & recovery Belgium de mogelijkheid geven containers te traceren die van dichtbij opgevolgd moeten worden voor onderhoud. Het gebruik van meldingen zou hier een extra veiligheid inbouwen.

Bestaande fleet data verrijken

Voor het gebruiken van Sensolus, deed SUEZ Recycling & recovery Belgium al beroep op een fleet management systeem. Dit wordt gebruikt voor inventarisatie en om onderhoud te plannen. Voor toekomstige use cases kan het interessant zijn Sensolus te integreren met hun fleet management systeem.

Aangezien het lastig is een afvalcontainer te lokaliseren, zou het de perfecte opportuniteit zijn om de bestaande data te verrijken met locatie data die de Sensolus tracker verzamelt. “Wanneer een container onderhoud nodig heeft, zouden we onmiddellijk weten waar deze zich bevindt”, verklaart Wim.

Zowel de operationele teams als fleet managers bij SUEZ Recycling & recovery Belgium hebben dus baat bij onze oplossing. Met Sensolus kunnen ze hun aanhangwagens inzetten op een manier die de hoogste ROI garandeert. Verder is het voor iedereen makkelijk te zien of er effectief investeringen in nieuwe aanhangwagens nodig zijn. Dit door een goed zicht op de voorraad en huidige ingebruikname.