Wat is geolocatie en hoe kan je het gebruiken om je assets te tracken

Leestijd: 4 minuten

Afhankelijk van de industrie waarin je actief bent, is het kennen van de locatie en het gebruik van je assets cruciaal. Het kan je onder andere helpen met het optimaliseren van je capaciteit en het plannen van onderhoud op het juiste moment. Geolocatie is een technologie die bedrijven wereldwijd verder helpt om hun assets op een efficiënte manier te beheren.

Wat is geolocatie?

Geolocatie verwijst naar eender welk type technologie waarmee je een geografische locatie kan identificeren. Door een bijbehorend toestel in real-time te kunnen lokaliseren, heb je toegang tot de locatie van belangrijke assets zoals containers, trailers, pallets, etc. Vaak is dit toestel een smartphone of een toestel geconnecteerd aan het Internet of Things.

Er zijn een aantal verschillende technologieën die je kunnen helpen met het bepalen van de geografische locatie van je assets. Je kan ervoor kiezen op één technologie te vertrouwen of je kan meerdere technologieën combineren. In een industriële context waar je de langst mogelijke levensduur van de batterij wil garanderen, is het combineren van verschillende geolocatietechnologieën sterk aan te raden.

Deze blog post bespreekt en vergelijkt vier verschillende geolocatietechnologieën zijnde GPS, Bluetooth, WiFi, en netwerk-gebaseerde geolocatie. We zullen hun voor- en nadelen vergelijken en aantonen hoe het combineren van verschillende geolocatietechnologieën in je supply chain je efficiëntie drastisch kan verhogen.

Verschillende geolocatietechnologieën

GPS

Global Positioning System, GPS in het kort, is een op satelliet gebaseerd radio navigatiesysteem dat bestaat uit ongeveer dertig satellieten die rond de aarde draaien. Oorspronkelijk is dit systeem ontwikkelt voor militair gebruik. Maar zoals je wel weet, kan je vandaag de dag vanop ieder GPS toestel radiosignalen ontvangen die deze satellieten uitsturen.

Dit globaal satellietsysteem geeft geolocatie en tijdsinformatie door aan een GPS ontvanger in de buurt van de aarde. Op voorwaarde dat er geen obstakels in de weg zitten en er minstens drie GPS satellieten voorhanden zijn.

Een groot voordeel van GPS is zijn accuraatheid. Met GPS kan je je assets heel nauwkeurig tracken tot op wel vijf meter precies. Verder werkt het buiten overal en is er geen specifieke infrastructuur vereist. De keerzijde van deze geolocatietechnologie is dat het best wat batterij verbruikt. Dit komt doordat er communicatie plaatsvindt met verschillende satellieten. Andere nadelen zijn het feit dat langeastandscommunicatie verstoord kan worden door weersomstandigheden en het feit dat het indoor niet werkt.

Aangezien GPS dus het best als outdoor geolocatietechnologie gebruikt wordt, kunnen WiFi en Bluetooth complementair werken voor indoor positionering.

GPS in het kort

+

 • Accurate outdoor positionering (tot op vijf meter)
 • Werkt buiten overal
 • Geen infrastructuur vereist

 • Hoog energieverbruik
 • Vaak verstoord door weersomstandigheden
 • Werkt binnen niet

Bluetooth Low Energy

Bluetooth is een draadloze technologie voor communicatie over korte afstanden. Waarom korte afstanden? Dit komt vooral doordat de signalen niet erg ver dragen. Om te kunnen communiceren, moeten apparaten zicht op ongeveer maximum tien meter afstand bevinden.

Hoewel Bluetooth al zo’n twee decennia bestaat, is zijn laatste versie, Bluetooth Low Energy (BLE) in opmars aan het komen in geolocatie en positionering. De meeste smartphones en toestellen zijn vandaag de dag uitgerust met een Bluetooth functie. Wanneer je dus een BLE beacon installeert op gekende locaties, zal de beacon zijn identificator uitsturen naar Bluetooth apparaten in de buurt.

Voordelig aan Bluetooth Low Energy en BLE beacons is het feit dat er geen interactie vereist is met bestaande IT infrastructuur voor communicatie. Afhankelijk van de infrastructuur werkt deze geolocatietechnologie zowel buiten als binnen. BLE beacons maken outdoor en indoor asset tracking mogelijk. Hoe meer BLE beacons je binnen installeert, hoe accurater de positionering van je asset zal zijn.

Een belangrijk argument om BLE technologie te gebruiken is het feit dat de batterij vele jaren meegaat. Ze verbruiken heel weinig energie en kunnen makkelijk geïntegreerd worden in de bestaande infrastructuur.

Verder is een beacon op batterijen veel goedkoper dan het installeren van kabels in industriële zones. Hiervoor moet je mogelijks procedures stilleggen en veiligheidschecks uitvoeren. Een nadeel is dat het iets minder accuraat is dan GPS.

Bluetooth Low Energy in het kort

+

 • Buiten en binnen accuraat (afhankelijk van de infrastructuur)
 • Laag energieverbruik (1/15e van GPS)
 • Minimum aan infrastructuur nodig

 • Toegang tot Bluetooth vereist

WiFi

WiFi positionering maakt ook gebruik van WiFi netwerken die niet je eigen netwerk zijn of waar je geen toegang tot hebt. Denk bijvoorbeeld aan een trailer die door een stadscentrum rijdt, deze zal honderden of zelfs duizenden WiFi netwerken tegenkomen. Je WiFi toestel kan publieke informatie over deze netwerken verkrijgen – zoals IP adressen en BSSIDs – om de locatie te bepalen.

Goed om te weten is dat WiFi een laag energieverbruik heeft en accuraat is tot op tien meter, afhankelijk van de beschikbaarheid van WiFi netwerken. Hiernaast is er geen bijkomende infrastructuur nodig. Zoals hierboven al vermeld werd, kan je WiFi apparaat informatie over netwerken in de regio zoeken. Hou wel in gedachten dat dit deel kan uitmaken van een betaalde dienst of dat je de lokale netwerkinfrastructuur moet kennen.

WiFi in het kort

+

 • Accuraat (afhankelijk van de beschikbaarheid)
 • Laag energieverbruik (1/10e van GPS)

 • Mogelijks betalend of kennis van lokale netwerkinfrastructuur nodig

Netwerkgebaseerde geolocatie

Locatie kan ook bepaald worden door gebruik te maken van de netwerkinfrastructuur van een provider. Weet dat de accuraatheid hiervan kan variëren. Dit hangt zowel af van de concentratie van base stations als de implementatie van de meest recente timing methodes.

Een techniek die gebruikt wordt door verschillende netwerkproviders is netwerktriangulatie. Dit betekent dat je de lcoatie van een specifiek punt bepaalt door een driehoek te creëren van gekende punten. Om een service provider zijn netwerk te mogen gebruiken zal je tracking apparaat uitgerust moeten zijn met een specifieke module hiervoor.

Van alle besproken geolocatietechnologieën kost netwerkgebaseerde geolocatie het minste energie. De accuraatheid van deze techniek hangt af van het netwerk en hoe dicht de base stations op elkaar gepakt zijn in een bepaald gebied (gewoonlijk hoger in een stedelijke omgeving dan in een landelijke omgeving).

Netwerkgebaseerde geolocatie in het kort

+

 • Werkt overal binnen en buiten
 • Geen bijkomend energieverbruik
 • Geen infrastructuur vereist

 • Accuraatheid is afhankelijk van het netwerk

De toegevoegde waarde zit ‘m in het combineren van geolocatietechnologieën

Zoals we aanhalen, heeft iedere technologie z’n sterktes en zwaktes. De echte toegevoegde waarde zit ‘m in het weten wanneer je welke technologie het best gebruikt om zowel een minimaal gebruik aan energie als maximale accuraatheid aan data te garanderen.

Ieder project verandert doorheen de tijd en dus ook de noden voor asset tracking. Energieverbruik en een correct gebruik van geolocatietechnologieën balanceren, is een belangrijk onderdeel van onze asset tracking oplossing. We bekomen dit door intelligentie op het toestel en op het platform te combineren.

Bij Sensolus bekijken we iedere use case in detail. We kijken naar de noden voor een specifieke case en hoeveel batterijverbuik hiervoor nodig is. Dit wordt dan in evenwicht gebracht met de juiste geolocatietechnologieën en benodigde data. Op deze manier garanderen we dat data alleen verzameld wordt wanneer dit waardevol is voor jou.

Heb je interesse in het efficiënt en accuraat tracken van je assets? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.