Privacybeleid voor partners van Sensolus

Recentste versie: augustus 2023

Hoi! Omdat je een partner van Sensolus NV bent, is het mogelijk dat we persoonsgegevens van jou of van je medewerkers (hierna ‘je persoonsgegevens’) moeten verzamelen en opslaan, om je bijvoorbeeld in te lichten over wijzigingen die we in onze oplossing aanbrengen (zoals gedefinieerd in het document).

Omdat we veel waarde hechten aan jouw privacy en aan een transparante zakelijke relatie, hebben we een kort, maar zeer belangrijk document opgesteld met informatie (i) over hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan; (ii) de rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot je persoonsgegevens; en (iii) de maatregelen die we nemen om je persoonsgegevens te beschermen en onze oplossing te beveiligen (hierna, het ‘privacy beleid’).

Hou er rekening mee dat we dit privacybeleid van tijd tot tijd kunnen bijwerken om het up-to-date te houden. De meest recente versie (inclusief de herzieningsdatum) vind je altijd op onze website: https://www.sensolus.com (hierna de ‘website’). Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, sturen we je snel een bericht.

We proberen altijd te handelen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna de ‘AVG’), de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 en de Europese ePrivacy-richtlijn 2002/58/EG (met inbegrip van alle toekomstige wetswijzigingen en amendementen op het voorgaande).