Oplossingen

Locatie & Activiteit Tracking

Blijf altijd en overal op de hoogte van waar je assets zich bevinden. Volledig autonome sensortechnologie zal je up-to-date houden over de locatie en de activiteit van je assets. Kabels of andere infrastructuur heb je niet nodig. Efficiënt batterijgebruik wordt in onze applicatie gegarandeerd door het combineren van verschillende geolocatie technologieën zoals GPS, WiFi, BLE en geolocatie via LPWAN. En wat als er geen netwerk beschikbaar is? Dan zal onze data-integriteit oplossing, een gepatenteerde datasynchronisatie in de Sensolus Cloud, de verloren data herstellen.

Locatie & Activiteit Tracking

Blijf altijd en overal op de hoogte van waar je assets zich bevinden. Volledig autonome sensortechnologie zal je up-to-date houden over de locatie en de activiteit van je assets. Kabels of andere infrastructuur heb je niet nodig. Efficiënt batterijgebruik wordt in onze applicatie gegarandeerd door het combineren van verschillende geolocatie technologieën zoals GPS, WiFi, BLE en geolocatie via LPWAN. En wat als er geen netwerk beschikbaar is? Dan zal onze data-integriteit oplossing, een gepatenteerde datasynchronisatie in de Sensolus Cloud, de verloren data herstellen.

Gebruik

Waarom locatie & activiteit tracking gebruiken?

Analyseer je asset capaciteit

In onze webapplicatie heb je een gedetailleerd overzicht van de geozones die er echt toe doen. Procesmatig, operationeel en logistiek gezien. Analyses voor zowel het verleden, het heden als de toekomst zijn aanwezig voor iedere geozone. Zo kan je de eigenlijke en toekomstige capaciteit voor een bepaalde zone bepalen en rotatie optimaliseren.

Asset gebruik optimaliseren

Voor iedere asset die je bezit, wordt gebruik constant bijgehouden. Dit zal je helpen om in te schatten of het gebruik van je assets te hoog of te laag ligt. Met andere woorden, zo kan je overbodige assets detecteren, de toewijzing van assets voor specifieke doeleinden optimaliseren, contracten afstemmen op gebruik en facturering baseren op effectieve ingebruikname.

Geen manuele inventarisatie meer

Inventarisatie is vaak een verborgen kost. Wanneer dit niet automatisch verloopt, heb je arbeidskrachten nodig om je assets te inventariseren. Dit inventariseren gebeurt vaak manueel, wat het risico op fouten aanzienlijk verhoogt. Met onze oplossing, heb je automatisch een zicht op je inventaris. Zo kan je verschillende types assets identificeren op kleine of grote schaal. Hiernaast kan inventarisatie-data makkelijk gebruikt worden in je rapportering.

Op één lijn met je onderaannemers

Een goede overeenkomst met je onderaannemers is essentieel om een duurzame zakenrelatie uit te bouwen. Met de rapporteringsmogelijkheden in ons platform, kan je checken of je onderaannemers zich houden aan de contractueel vastgelegde verplichtingen. Anderzijds kunnen je eigen procedures gemonitord worden en heb je bewijs in handen om aan te tonen dat je contractuele verplichtingen naleeft.

Anticipeer onderhoud

Traditioneel gezien wordt onderhoud gepland door te kijken naar de bestaande regelgeving hieromtrent of door historische data te analyseren. Beide zijn geen optimale referentie. Met onze oplossing weet je exact hoe intensief een asset gebruikt wordt. Combineer dit met locatie data en je onderhoudsplanning kan geoptimaliseerd worden. Zo verminder je onderhouds- en vervangingskosten.

Wat Bieden We Nog Meer Aan?

Waarschuwingen SMS & E-mail notificaties
ERP Integratie Efficiënt databeheer
Single Sign-On Gebruik je bedrijfslogin
Automatische Rapportering Filter & customize
VOORDELEN

Waarom Sensolus?

IoT Experten Actief in meer dan 15 landen
Gebruiksvriendelijke Software Rijk aan functies, aanpasbaar
Klantenservice Begeleide test & training
Betrouwbare Oplossing Batterijverbruik & data-integriteit